poniedziałek, 19 listopada 2018
Wpisany przez Barbara Pingot   

Na posiedzeniu Komisji Artystycznej SAP w składzie: Ryszard Rogala, Krzysztof Ludwin, Minh Dam, Krzysztof Rodak, Anatol Martyniuk, Jan Gołębiowski, Paulina Kopestyńska, Jarosław Drążek dnia 17.11.2018 r przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich następujące osoby:

Członkowie zwyczajni:

Joanna Bożek
Ewa Mazur
Anna Krzeszowiec
Klaudiusz Pohl
Wioletta Cielecka
Urszula Poncyliusz
Bartłomiej Michałowski
Dariusz Płecha
Artur Przybysz
Karina Gaube Adamska
Ewelina Maliborska
Jolanta Drozd
Edyta Andrejczyk
Radosław Kuźmiński

Członkowie wspierający
Roman Szmal